XVIII. Karlovarské právnické dny

-- Další ročník XIX. Konference Karlovarské právnické dny se koná 9.-10.6.2011. Program a další podrobnosti připravujeme. --

Letošní program konference je zejména zaměřen na právní otázky jejichž význam a aktuálnost je vyvolána ekonomickou krizí. Jde o aspekty k důslednější aplikace v právní praxi institutů osobní odpovědnosti v oblasti civilní i trestně-právní za řádný výkon funkcí členů statutárních orgánů, za řádnou a odbornou péči při zpracování znaleckých posudků a ocenění, auditů a podobně. Půjde nikoliv o pouhé srovnání právní úpravy, ale zejména i praxe mezi právními řády sousedních zemí a to i s ohledem na komunitární právo EU. Program se zaměří i na odpovědnost státu za nedostačující výkon dozoru, jakož i na další aktuální otázky, předkládané účastníky.

Tak jako tradičně, tak i letošní XVIII. konference se bude odvíjet zejména ve formě diskuze k jednotlivým přípěvkům, často pokračující dále v kuloárech, jako zajímavá konfrontace názorů účastníků z justice, teorie, advokátů a podnikových či bankovních právníků z různých zemí. V letošním roce organizátoři učiní vše pro to, aby se konference zúčastnilo ještě více význačných právníků z řad akademické obce a byla tak posílena rovnováha v diskuzi k názorům prezentovaným ze strany justice s cílem dobrat se optimálního řešení jednotlivých problémů. Tím, že jde o setkání právníků z různých oborů a z různých zemí, jde tak i o značnou vzájemnou inspiraci, resp. výměnu zkušeností ve vlastní praxi.

Více k odbornému zaměření naleznete v sekci PROGRAM a to včetně jmen autorů jednotlivých přípěvků a k podmínkám účasti na konferenci (účastnický poplatek 8.900,- Kč) naleznete v sekci REGISTRACE.

Přednášky i dikuze jsou simultálně tlumočeny.

I bez osobní účasti na konferenci můžete přispět svým názorem v anketě o nejlepší právnický časopis, resp. účastnit se i výběru soudního rozhodnutí pro udělení ceny Pocta judikátu. Hlasovat tedy můžete nezávisle na tom, zda se konference zúčastníte. Pro účastníky ankety budou věnovány věcné ceny ve formě právnických publikací, předplatného časopisů atd., účasti na slavnostní recepci, až po účast na vlastní konferenci bez účastnického poplatku.

Více o společnosti Karlovarské právnické dny, založené v roce 1991 Eduardem Graf von Westphalenem a JUDr. Vladimírem Zoufalým, naleznete v sekci Dokumenty a O KJT.


Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum

V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům, kolegům a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustila

paní

JUDr. Jindřiška Munková

Munkova - foto

Zemřela po krátké nemoci v úterý 4. května 2010, ve věku 83 let.

Poslední rozloučení se koná v pátek 14. května 2010, ve 13.20 hod. v Baxově síni krematoria Strašnice.Právnická fakulta UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc
Právnická fakulta UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc

Karlovarské právnické dny
Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen
Nakladatelství C. H. Beck
Prof. JUDr. Helena Válková