Účastnický poplatek

Účastnický poplatek je stanoven ve výši 8.900,- Kč/360EURo a je výlučně určen k úhradě nákladů spojených s konáním konference (tisk Sborníku z konference a dalších materiálů, pronájmy, tlumočení, Prestižní ceny Karlovarských právnických dnů, odměny a náklady referentů, obědy a občerstvení účastníků v průběhu konference, slavnostní recepci s předáním ocenění společnosti).

XVIII. Karlovarské právnické dny

16.-18. cervna 2010