Seznam výher

  1. Opakovaně jsme požádali nakladatelství o darování těch knih, které doporučila k ocenění.
  2. Účast na XVIII.Konference KJT (1x)
  3. Účast na slavnostní recepci – 17.6.2010 (3x)
  4. Sborník z Konference (10x)
  5. Předplatné právnických časopisů

Výhry č. 2 a 3 budou vylosovány na zasedání poroty dne 27.5.2010.

Ostatní výhry budou losovány až přímo na Konferenci.