Nominátoři

Seznam významných osobností v oblasti práva, kterým bylo nabídnuto (na doporučení poradního grémia ze dne 22.12.2009) právo navrhovat autorská díla k ocenění.

Právo navrhovat je čestné a nepřenositelné. Navrhovatelé mají právo na účast na slavnostním vyhlášení cen na slavnostní recepci konané v rámci konference.

Jméno Příjmení Organizace
Prof. JUDr. Milan Bakeš PFUK Praha
JUDr. František Balák Nejvyšší soud ČR
JUDr. Vladimír Balaš advokát,Praha
JUDr. PhDr. Stanislav Balík Ústavní soud ČR
JUDr. Eva Barešová Český úřad katastrální a zeměměřičský
JUDr. Václav Bartik Úřad pro ochranu osobních údajů
Mgr. Ing. Petr Baudyš Český úřad zeměměřický a katastrální
JUDr. Josef Baxa Nejvyšší správní soud ČR
JUDr.Jana Bajánková Nejvyšší soud SR
JUDr. Václav Bednář, Ph.D. PF Plzeň
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. Právnická fakulta MU Brno
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. PF Západočeská universita Plzeň
Prof.JUDr. Stanislav Bělina PF UK Praha
JUDr.MUDr.Marek Belšan Tým právníků Weinhold Legal
JUDr. Eva Biskupová Úřad průmyslového vlastnictví, Metropolitní universita Praha
Doc. JUDr.Josef . Blahož DrSc  PF ZČU Plzeň
Mgr. Michal Bobek Evropský univerzitní institut, Florencie“.
Prof. JUDr. Jiří Boguszak PF UK Praha
Prof.JUDr. Martin Boháček VŠE
JUDr.Ph.Dr.Vladimír Brejcha advokátní kancelář
JUDr. Vladimír Bulínský PF MU Brno
JUDr. Jaroslav Bureš VS Praha
Prof. JUDr. Dagmar Císařová PF UK Praha
JUDr.Jiří Čáp advokátní kancelář
JUDr. Petr Čech PF UK Praha UK
JUDr. Karel Čermák advokát, Praha
Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. PF UK Praha
Mgr. Michal Černý, Ph.D. PF UP Olomouc
Prof. JUDr. Milan Čič vedoucí kanceláře prezidenta republiky
Prof. JUDr. Zdeněk Češka PF UK Praha
JUDr.Marie Češková VŠE
Doc. JUDr. Milan Damohorský PF UK Praha
Prof. JUDr. Jan Dědič AK Kocián, Šolc, Balaštík
JUDr. Martin Dostál Ústavní soud ČR
JUDr. Antonín Draštík Nejvyšší soud ČR
Doc. JUDr. Jaroslav Drobník CSc PF UK Praha
JUDr. Ljubomír Drápal Nejvyšší soud ČR
Prof. JUDr. Jan Dvořák PF UK Praha
JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni
Doc.JUDr. Milan Ďurica PhD. PF UMB Bánská Bystrica
Prof. JUDr. Karel Eliáš PF ZČU Plzeň
JUDr.Ph.D. Štefan Elek PF UK Praha
JUDr. František Faldyna Nejvyšší soud ČR
JUDr. Jindřich Fastner Nejvyšší soud ČR
Doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. PF UK Praha
Prof. JUDr. Josef Fiala PF MU Brno
JUDr. Roman Fiala Nejvyšší soudČR
Prof. JUDr. Jan Filip PF MU Brno
JUDr. Martin Foukal Notář, president Notářské komory ČR
Doc.JUDr. Milan Galvas Palcké Universita Olomouc
JUDr. Miroslav Gallus Nejvyšší soud ČR
Prof.JUDr.Aleš CSc. Gerloch PF UK
Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. PF MU Brno
JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. Advokát
JUDr. Bohumil Havel Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni
Doc. JUDr. Jan Hejda, Ph.D. VŠERS
Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. PF UK Praha
JUDr. Tomáš Horáček PF UK Praha
Prof.JUDr. Pavel Holländer DrSc Ústavní soud ČR
JUDr. Irena Holcová advokátní kancelář
prof. JUDr. Milana Hrušáková Palackého universita Olomouc
JUDr. Milan Hulmák Západočeská univerzita v Plzni
Doc. JUDr. Jan Hurdík, CSc. PF MU Brno
JUDr. Ing. Jan Hušek Nejvyšší soud ČR
JUDr. Luboš Chalupa advokátní kancelář
Doc.JUDr. Iva Chvátalová VŠE Praha
JUDr. František Ištvánek Nejvyšší soud ČR
JUDr.Petr Jäger Ústavní soud ČR
JUDr. Jiří Jakl advokátní kancelář
Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. PF UK Praha
JUDr. Naděžda Javůrková MS Praha
JUDr. Roman Jelínek, Ph.D. Advokát
JUDr. Luboš Jemelka Rozkladová komise ČNB
JUDr. Miloslav Jindřich Notář
Ing. JUDr. Radek Jurčík VŠE Praha
JUDr. PhDr. Jana Jurníková PF MU Brno
JUDr.Miroslava Jirmanová Nejvyšší soud ČR
JUDr. Stanislav Kadečka PF MU Brno
JUDr. Miluše Kalinová VŠE
JUDr. Milan Kamlach Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. Lenka Kaniová Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. Bohuslav Kahle MZV ČR
Mgr. Josef Kavalec OS Břeclav
JUDr. Jiří Kmec PF ZČU Plzeň
JUDr.Ivan Kobliha VS Praha
JUDr. Alena Kohoutková advokát
prof.ing. Bohumil Králíček VŠE Praha
Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková PF MU Brno
JUDr.Radim Kříž AK, VŠE
Prof. JUDr. Pavol Kubíček CSc PF UK Bratislava
Doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D. PF UK Praha
JUDr. Miroslav Kupka Patentová, známková a právní kancelář
Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. PF UK Praha
JUDr. Bohuslav Klein advokát, Praha
Doc.JUDr. Karel CSc Klíma PF ZČU Plzeň
Doc.JUDr Věra Korecká Nejvyšší soud ČR
JUDr. David Kosař Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. Zdeněk Kovařík VS Praha
JUDr. Jan Kozák KS Brno
JUDr. Roman Kozel Advokát
JUDr.Květoslav Ph.D. Kramář PF ZČU Plzeň
Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl PF MU Brno
JUDr. Jiří Krofta advokátní kancelář
JUDr. Zdeněk Krčmář Nejvyšší soud ČR
Prof.JUDr.Jan CSc. Kříž advokátní kancelář
JUDr. Jaroslav, CSc. Kuba Národohospodářská fakulta VŠE, advokát
JUDr. František Kučera VS Praha
Prof.JUDr. Zdeněk Kučera PF UK Praha
JUDr.Vladimír Kurka Ústavní soud ČR
JUDr. Tomáš Linhart Advokát
JUDr. Petr Liška PF UK Praha
JUDr. Jiří Macek VS ČR
Doc.JUDr. Pavel Mates, CSc. VŠE Praha
JUDr. Lenka Matyášová Nejvyšší správní soudČR
Mgr. Ivana Mlejnková VS Praha
JUDr. Michal Mazanec  Nejvyšší správní soud Praha
Doc JUDr.Jiří Mikeš PF UK Praha
Doc. JUDr. Vladimír Mikule PF UK Praha
JUDr. Pavel Molek Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. Antonín Mokrý VS Praha
Mgr. Jakub Morávek PF UK Praha
JUDr. Otakar Motejl VOP ČR
JUDr. PhDr. Petr Mrkývka PF MU Brno
JUDr. Jindřiška Munková Advokátka Praha, PF UK Praha
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. PF UK Praha
JUDr. Ladislav Muzikář MS Praha
JUDr. Robert Neruda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
JUDr. Martin Nedelka, Ph.D. Advokát, Praha
JUDr. Jiří Nykodým Ústavní soud ČR
Prof.JUDr. Otto CSc. Novotný PF UK Praha
JUDr. Jaroslav Oehm PF UK Praha
Prof. JUDr. Olga Ovečková DrSc SAV - Ústav štátu a práva Bratislava
Prof JUDr.Václav CSc Pavlíček PF UK Praha
Doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. PF MU Brno
JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D. KS České Budějovice
Doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc. Policejní akademie ČR
JUDr. Jan Passer Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. PhDr. Ivana Pařízková PF MU Brno
Prof. JUDr. Monika Pauknerová CSc. PF UK Praha
Doc.JUDr. Jan, CSc. Pauly Národohospodářská fakulta VŠE, advokát
Prof. JUDr.Irena Pelikánoá DrSc ESD Lucemburk
Prof. JUDr.Maria Patákyová Ph.D PF UK Bratislava
JUDr.Vladimír Pítra PF UK Praha
Doc. JUDr. Stanislav Plíva Katedra obchodního práva UK
JUDr. Milan Podhrázký Nejvyšší správní soud ČR
Doc. JUDr. Jarmila Pokorná CSc PF MU Brno
JUDr. Milan Pokorný, CSc. Nejvyšší soud ČR
JUDr.Tomáš Pohl PF UK Praha
Prof.JUDr.Richard Pomahač CSc PF UK Praha
JUDr. Barbara Pořízková Nejvyšší správní soud ČR
Prof.Doc. JUDr.Petr Průcha CSc Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. František Púry Nejvyšší soud ČR
JUDr. Ivan Rada, Rh.D. VŠEM, Advokát
Doc. JUDr. Senta Radvanová PF UK Praha
JUDr. Adam Rakovský Advokát, Praha
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. Nejvyšší státní zastupitelství ČR
Ph.D. JUDr.David Raus KS Brno
JUDr. TOmáš Richter IES FSV UK
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová PF MU Brno
doc.JUDr.Ph.D Josef Salač PF UK Praha
Ph.D.JUDr. Alena Schillerová FÚ Brno
JUDr. Eva Sekaninová VS Praha
JUDr. Markéta Selucká PF MU Brno
Prof. JUDr. Michal Skřejpek PF UK Praha
JUDr. Drahoslav Sojka Advokát Brno
JUDr. Jiří Spáčil Nejvyšší soud ČR
Doc. JUDr. Jaruška Stavinohová PF MU Brno
JUDr. Ilona Schelleová advokátka
JUDr. Alexander Sotolář MS Praha
Prof.JUDr. Jan Svák MS SR
JUDr. Jan Sváček MS Praha
Prof. JUDr. Pavel Šámal Nejvyšší soud ČR
JUDr. Kateřína Šimáčková PF MU Brno
Doc.JUDr. Vojtěch Šimíček Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. Marta Škárová Nejvyšší soud ČR
JUDr. Ivana Štenglová Nejvyšší soud ČR
Doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. PF UP Olomouc
Prof. JUDr. Pavel Šturma PF UK Praha
JUDr. Petr Šustek, Ph.D. PF UK Praha
JUDr. Daniela Švecová NS SR
Prof. JUDr. Jiří Švestka, Dr.Sc. PF UK Praha
Prof. JUDr. Ivo Telec PF MU Brno
Prof. JUDr. Luboš Tichý PF UK Praha
JUDr. Jiří Teryngel Advokát, Praha
Prof.JUDr.Michal Tomášek DrSc PF UK Praha
JUDr. Miloš Tomsa VS Praha
JUDr. Blanka Tomančáková, Ph.D., LL.M. PF University Palackého
JUDr. Vojtěch Trapl Dr. TRAPL and Partners
Doc. JUDr. Jiří Tretera PF UK Praha
Prof.Doc. JUDr. Petr Tröster PF UK Praha
JUDr. Jan Tuláček Linde a.s.
Doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc. PF MU Brno
JUDr. Ernest Valko Advokátska kancelária
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Nakladatelství C.H. Beck
JUDr.Marie CSc. Vanduchová PF UK Praha
Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc. advokát
JUDr. Pavel Varvařovský Ústavní soud ČR
Doc.JUDr.Miloš Csc. Večeřa PF MU Brno
Prof. Dr. Arsene Verny  
JUDr. Jindřich Vítek Advokát
JUDr. Arnošt Vodička, CSc. Advokát
JUDr. Petr Vojtek Nejvyšší soud ČR
JUDr. František Vondruška Nejvyšší státní zastupitelství ČR
JUDr. Josef Vozár CSc ÚSaP SAV Bratislava
Prof.JUDr.Vladimír Vopálka CSC PF UK Praha
JUDr. Eliška Wagnerova Ústavní soud ČR
JUDr. Robert Waltr Nejvyšší soud ČR
Prof. JUDr. Alena Winterová PF UK Praha
Prof.Doc,RNDr.René Vokoun PF UK Praha
Doc.JUDr.Marie CSc. Zahradníčková PF UK Praha
JUDr. Vladimír Zamrzla Metropolitní univerzita Praha
Prof. Ing. Jiří Zemánek PF UK Praha
JUDr. Vladimír Zoufalý Advokát, Praha
JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka VS Praha
JUDr. Pavel Zelenka VS Praha
Prof. JUDr. František Zoulík PF UK Praha
Doc. JUDr. Michaela Zuklínová, CSc. PF UK Praha
Jméno Příjmení Organizace
Prof. h.c. prof. JUDr. Vladimír Babčák CSc.  
JUDr. Eva Babiaková NS SR
JUDr. Jana Bajánková NS SR
JUDr. Jana Bakičová Weissová OS BA V
Doc. JUDr. Ladislav Balko, CSc. PF ÚK
Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. TU v Trnave
JUDr. Eduard Bárány, DrSc. ÚŠaP
JUDr. Oxana Bareková AK CHSH
JUDr. Katarína Bartalská Legalservices, s.r.o., advokát
JUDr. Igor Belko NS SR
JUDr. Elena Berthotyová, PhD. NS SR
JUDr. Marián Blaha OS Banská Bystrica
Prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Blaho, CSc. TU v Trnave
JUDr. Tomáš Borec advokát
JUDr. Jozef Brázdil advokát
Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. UPJŠ Košice
Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. PF UK Bratislava
Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc. BVŠP Bratislava, PF UK Bratislava
JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M. ÚŠaP SAV Bratislava
Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. GP SR
JUDr. Andrea Čechovičová advokát
JUDr. Rudolf Čirč NS SR
JUDr. Štefan Detvai advokát, predseda advokátskej komory
JUDr. Jana Dráčová Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Doc. JUDr. Anton Dulák, CSc. PF UK
JUDr. Peter Dukes NS SR
Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. KS Banská Bystrica
JUDr. Miroslav Ďuriš Predseda Notárskej komory
JUDr. Zuzana Ďurišová NS SR
Doc. JUDr. Svetlana Ficová, PhD. PF UK Bratislava
Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. PF UK Bratislava
JUDr. Emil Franciscy NS SR
JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc. ÚS SR
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec NS SR
JUDr. Ladislav Górász NS SR
JUDr. Ida Hanzelová NS SR
JUDr. Ján Havlát advokát
JUDr. Ján Hrubala Špecializovaný trestný súd
Doc. JUDr. Ján Husár, CSc. UPJŠ Košice
Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc. BVŠP Bratislava
Doc. JUDr. Daniel Jakabovič, PhD. PF ÚK
Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. PF UK Bratislava
JUDr. Peter Kerecman, PhD. advokát
Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. PF UK
Prof. JUDr. Ján Kľučka, CSc. UPJŠ Košice
Doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc. PF UK Bratislava
Doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. PF UK Bratislava, TU v Trnave
JUDr. Jarmila Kováčová notár
JUDr. Igor Králik Špecializovaný trestný súd
Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. Akadémia policajného zboru
Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. BVŠP Bratislava
JUDr. Martin Krivák AK Krivak& Co
Doc. JUDr. Alexandra Krsková, CSc. TU v Trnave
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. PF UK Bratislava
JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc. PF ÚK Bratislava
JUDr. Peter Kukliš, CSc. NR SR
JUDr. Luboš Kukliš, ml. Rada pre vysielanie a retransmisiu
JUDr. Jozef Kulcun NS SR
Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. PF UK
JUDr. Lukáš Lapšanský ÚŠaP SAV Bratislava
JUDr. Miroslav Lehotský AK JUDr. Miroslav Lehotský
JUDr. Peter Lopúch, PhD. Lopúch, PhD.
Prof. JUDr. Dr. h. c. Jozef Madliak, CSc. UPJŠ Košice
JUDr. Vladimír Magura NS SR
Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. FP JJ
Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. PF UK Bratislava, TU v Trnave
Prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. UPJŠ Košice
JUDr. Soňa Mesiarkinová NS SR
JUDr. Ľubomír Nemček AK Schubert & Partners
Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. TU v Trnave
JUDr. Dušan Nikodým, CSc. ÚŠaP SAV Bratislava
JUDr. Roman Oleksík, LL.M advokát
Doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. ÚS SR
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. ÚŠaP SAV Bratislava
JUDr. Radovan Pala, LL.M AK e/n/w/c Natlacen Walderdorff Cancola advokáti, s.r.o.
JUDr. Peter Paluda NS SR
Prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. UPJŠ Košice
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. PF UK Bratislava
JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. BVŠP Bratislava
Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD. BVŠP Bratislava
Prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. TU v Trnave
JUDr. Ľubica Rexová notár
Prof. Róbert Schronk, CSc. PF UK
JUDr. Elena Siebenstichová NS SR
JUDr. Marián Sluk NS SR
JUDr. Romana Smyčková, PhD. PF UK Bratislava, BVŠP Bratislava
Doc. JUDr. Jozef Sobihard, CSc. Akadémia policajného zboru
Prof. JUDr. Jozef Suchoža, CSc. UPJŠ Košice
JUDr. Daniela Sučanská NS SR
Prof. JUDr. Ján Svák BVŠP Bratislava
JUDr. Karol Šiška AK CHSH
Prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. PF UK Bratislava
JUDr. Marek Števček, PhD. Justičná akadémia
JUDr. Anna Švachová notár
JUDr. Daniela Švecová NS SR
Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc. ÚŠaP SAV Bratislava
JUDr. Jaroslava Tomašovičová Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
JUDr. Ladislav Tichý GP SR
JUDr. Andrea Tomlainová, PhD. AK Valko&Partners
JUDr. Oľga Trnková Trnková
JUDr. Ernest Valko, PhD. AK Valko&partners
JUDr. Katarína Valová notár
JUDr. Dagmar Valovičová advokát
JUDr. Martin Vladik NS SR
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. UPJŠ Košice
JUDr. Jozef Vozár, CSc. ÚŠaP SAV Bratislava
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. PF UK Bratislava
JUDr. Tatiana Weissová ÚŠaP SAV Bratislava
JUDr. Katarína Závacká ÚŠaP SAV Bratislava
JUDr. Jana Zemaníková NS SR
Mgr. Peter Žilinčík Právnik
Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. BVŠP Bratislava