Na XVIII. Konferenci k vystoupení byli pozváni a přislíbili svoji účast:

Dr. Guido Stephan,soudce Darmstadt

Dr.Ebenrhard Kempf, advokát Frankfurt nad Mohanem

JUDr.František Púry, předseda senátu NS ČR, PF UK Praha

Dr.Hans Peter Huber advokát Berlín, General councel - kPMG

Prof.Dr. Friedrich Graf von Westphalen,advokát Kolín nad Rýnem, president společnosti KJT

JUDr.Zdeněk Krčmář, předseda senátu NS ČR

Prof.JUDr.Pavel Holländer, soudce Ústavního soudu

JUDr.Petr Vojtek, předseda senátu NS ČR

Mgr.Ing.Petr Baudyš, český úřad zeměměřičský a katastrální

JUDr.Robert Neruda, místopředseda ÚOHS

Prof.JUDr.Pavel Šámal, předseda senátu NS ČR, PF UK Praha

Doc.JUDr.Milan Ďurica PhD., oddělení obchodní, hospodářské a finanční Bratislava

Prof.JUDr.Irena Pelikánová, předsedkyně senátu ESD, Lucemburk

Prof.JUDr.Karel Eliáš, PF ZČU Plzeň

Prof.JUDr.Jan Dědič, VŠE Praha

JUDr.Miroslava Jirmanová, NS ČR

Prof. JUDr.Olga Ovečková DrSc., Ústav státu a práva Bratislava

JUDr.Petra Škvařilová, ESD Lucemburk


Moderace: JUDr. Vladimír Zoufalý, advokát Praha
JUDr. Karel Čermák, advokát Praha
JUDr. Joachim Merkel, min. rada, Bonn
JUDr. Josef Vozár, advokát Bratislava
Mgr. Michal Bobek, Evropský universitní institut
Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, advokát Kolín

XVIII. Karlovarské právnické dny

16.-18. cervna 2010