Registrace - XVIII. Karlovarské právnické dny

Osobní údaje

Účastnický poplatek

* Podmínky pro využit sníženho účastnickho poplatku – zatím není stanovenUpozornění: Vámi vyplněné údaje budou takto uvedeny v seznamu účastníků konference, který obdrží každý z jejich účastníků. Nepřejete-li si tuto jejich publikaci, uveďte to prosím při vyplňování v závorce, v opačném případě potvrzujete i Váš suhlas s použitím uvedených osobních údajů sdružením Karlovarské právnické dny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Účastnický poplatek je stanoven ve výši 8.900,- Kč/360EURo a je výlučně určen k úhradě nákladů spojených s konáním konference (tisk Sborníku z konference a dalších materiálů, pronájmy, tlumočení, Prestižní ceny Karlovarských právnických dnů, odměny a náklady referentů, obědy a občerstvení účastníků v průběhu konference, slavnostní recepci s předáním ocenění společnosti).

V účastnickém poplatku není obsaženo: ubytování, doprava účastníků apod.

kontrola


* Povinné položky