V rámci XVIII. konference bude presentována právnická literatura

  • Linde
  • C.H.Beck
  • Aspi
  • A. Čeněk
elektronické informační systémy:
  • LexData
  • Aspi
  • Codexis

a případně i další

XVIII. Karlovarské právnické dny

16.-18. cervna 2010