Spolupořadatelé

 • Bundes Rechtsanwaltkammer
 • Česká advokátní komora
 • Deutscher Anwaltverein e.V.
 • Forschugsinstitut für mittel- und osteuropäsches Wirtschaftsrecht e.V.
 • Industrie- und Handelskammer Oberfranken
 • Internationales Fachinstitut für Steuer- und Wirtschaftsrecht e.V.
A dále ve spolupráci:
 • nakladatelstvím ASPI
 • nakladatelstvím C.H.Beck
 • nakladatelstvím Linde
 • Atlas Consulting s.r.o. – právní informační systém CODEXIS
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha
 • Právnická fakulta Olomouc
 • Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
 • Ústav státu a práva Slovenské akademie věd
 • Bratislavská vysoká škola práva
 • Notárská komora Slovenskej republiky
 • Notářská komora České republiky
 • Slovenská advokátská komora
 • ČSOB, a.s. Praha